Česká obec
sokolská
Generátor značek

DŮLEŽITÉ ZÁSADY PRO TVORBU LOGOTYPŮ JEDNOT A ŽUP

 • tento generátor log není určen na tvorbu log oddílů a souborů
 • v logotypech jednot se nepoužívá zkratka T. J., či plné uvedení TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA, příslušnost k ČOS je dostatečně deklarována uvedením symbolu Sokol
 • v logotypech žup se nepoužívá uvedení SOKOLSKÁ, příslušnost k ČOS je dostatečně deklarována uvedením symbolu Sokol
 • jednoty uvádějí v textu jen slovo SOKOL a místní název jednoty (BRNO I)
 • župy uvádějí v textu jen slovo ŽUPA a místní název župy (VÝCHODOČESKÁ PIPPICHOVA)
 • je možné vytvořit logotyp s jednořádkovým, dvouřádkovým nebo třířádkovým názvem jednoty i župy
 • krátký název je doporučeno používat v jednořádkové verzi, maximální počet znaků v této verzi je 15
 • delší název je třeba zalomit do dvou nebo tří řádků
 • dvou a třířádková verze mají počet znaků na řádek omezen na 20
 • textová část obsahuje i variantu s menším řádkem textu vysázeného doplňkovým písmem, tento řádek slouží k hierarchickému označení podkategorie (např. Odbor sportu, odbor všestrannosti apod.), případně může nést podtitul (Založeno v roce 1907 apod.)
 • krátký název zalomený do dvou řádků nefunguje v kombinaci s delším řádkem malého textu
 • výstupem generátoru jsou logotypy jednoty či župy ve dvou základních podobách, a to horizontální a vertikální, dále v barevné i černobílé verzi, dále ve verzích pro tisk i internet (RGB) a to ve formátech .pdf, .png a .svg

NÁVOD K POUŽITÍ GENERÁTORU LOGOTYPŮ

 1. vyberte si poklepnutím, kterou variantu logotypu chcete vytvořit
 2. vypište název do připravených řádků
 3. stiskněte tlačítko NÁHLED a logotyp se vám ukáže ve čtyřech variantách (horizontální a vertikální, barevné a černobílé)
 4. pokud s provedením nejste spokojeni, opakujte od kroku jedna s jiným rozpisem do řádků
 5. pokud jste s provedením spokojeni, stiskněte tlačítko GENEROVAT a loga se vám stáhnou do počítače v souboru k uložení
Volby
vyberte si variantu značky
Nápověda
Náhled
horizontální varianta
vertikální varianta
Generuji všechny varianty.
Nezavírejte okno!